top of page

ZASTRZEŻENIE

 

Poniższe warunki użytkowania mają zastosowanie do korzystania z tej strony internetowej (www.moorcreations.nl). Korzystając z tej witryny, uznaje się, że przeczytałeś i zaakceptowałeś warunki użytkowania.

 

Wykorzystanie informacji
Mo-oR Creations stara się zawsze udostępniać prawidłowe i aktualne informacje na tej stronie internetowej. Chociaż informacje te zostały opracowane z najwyższą starannością, Mo-oR Creations nie gwarantuje ich kompletności, poprawności ani aktualności. Informacje prawne zawarte na stronie mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako substytut porady prawnej.

 

Z informacji nie można dochodzić żadnych praw. Mo-oR Creations nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji lub strony internetowej, ani za nieprawidłowe funkcjonowanie strony.
Relacja pomiędzy Mo-oR Creations a użytkownikiem serwisu nie może powstać automatycznie w oparciu o wysyłanie i otrzymywanie informacji za pośrednictwem serwisu lub poczty elektronicznej.

 

E-mail
Mo-oR Creations nie gwarantuje, że e-maile wysłane do Mo-oR Creations zostaną odebrane lub przetworzone (terminowo), ponieważ nie można zagwarantować terminowego otrzymania e-maili. Nie można w pełni zagwarantować bezpieczeństwa ruchu pocztowego ze względu na związane z nim zagrożenia bezpieczeństwa. Korespondując z Mo-oR Creations za pośrednictwem poczty elektronicznej bez szyfrowania i ochrony hasłem, akceptujesz to ryzyko.

 

Hiperłącza
Niniejsza witryna internetowa może zawierać hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich. Mo-oR Creations nie ma wpływu na strony internetowe osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność ani zawartość. Dlatego Mo-oR Creations nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z witryn internetowych osób trzecich.

 

Prawa własności intelektualnej
Wszystkie publikacje i wyrażenia Mo-oR Creations są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Z wyjątkiem użytku osobistego i niekomercyjnego, żadne treści z tych publikacji i wyrażeń nie mogą być powielane, kopiowane lub w jakikolwiek inny sposób upubliczniane bez uprzedniej pisemnej zgody Mo-oR Creations.

Atrybucja
Niniejsze zastrzeżenie powstało przy pomocy Rocket Lawyer.

bottom of page